หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก. 261

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก. 261
  3. Instructors:
    • พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The nature and properties of soils / Brady, Nyle C., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S591 .B82 2008 พร้อมให้บริการ
ปฐพีวิทยาเบื้องต้น. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S591 .ก7 ฉ.1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305