หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก. 406

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก. 406
  3. Instructors:
    • วรภัทร ลัคนทินวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมกับระเบียบการค้าระหว่างประเทศ / นิรมล สุธรรมกิจ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HC79.ส6 น64 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ CD/DVD (General) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Audio-Visual Materials CDG .ม644ม63 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305