หนังสือสำรองของMA212

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: MA212
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ศิริจันทร์ พหุพงศ์ทรัพย์ (เวสารัชศาต)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
แคลคูลัส 2 = ศิริจันทร์ เวสารัชศาต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA303.2 .ศ66 2559 ล. 2 ยืมออก 14/03/2018
Calculus : Anton, Howard. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA303.2 .A686 2005 ยืมออก 11/12/2014
Calculus ; Ellis, Robert, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA303 .E4 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455