หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMA212

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: MA212
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ศิริจันทร์ พหุพงศ์ทรัพย์ (เวสารัชศาต)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
แคลคูลัส. Calculus. II / Calculus. II / 2 = ศิริจันทร์ เวสารัชศาต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA303.2 .ศ66 2559 ล. 2 พร้อมให้บริการ
Calculus : early transcendentals / Anton, Howard. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA303.2 .A686 2005 ยืมออก 11/12/2014
Calculus ; with analytic geometry, with analytic geometry, Ellis, Robert, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA303 .E4 ยืมออก 03/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544