หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ TU155

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. รหัสรายวิชา: TU155
  4. Instructors:
    • สุปราณี ลิสวัสดิ์ (นางสาว) อ.
    • ภทรวรรณ แสงนวกิจ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
สถิติพื้นฐานสำหรับนักวิทยาศาสตร์ / สมจิต วัฒนาชยากูล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .ส397 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
สถิติเบื้องต้น = สายชล สินสมบูรณ์ทอง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29.5 .ส63 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305