หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ บช 432

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการบัญชี
  2. รหัสรายวิชา: บช 432
  3. Instructors:
    • ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Auditor's guide to information systems auditing / Cascarino, Richard. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books QA76.9.A93 C37 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305