หนังสือสำรองของST457

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST457
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เพ็ญแข ฮิคคินบอททอม (นามสกุลเดิม ศิริวรรณ)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ / เพ็ญแข ศิริวรรณ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .พ75 ฉ. 8 Withdraw Processing
Social research : Sedlack, R. Guy. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .S396 พร้อมให้บริการ
Foundations of behavioral research; Kerlinger, Frederick Nichols, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/80344 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455