หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของST451

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST451
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เพ็ญแข ฮิคคินบอททอม (นามสกุลเดิม ศิริวรรณ)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Social research : theory and methods / Sedlack, R. Guy. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .S396 พร้อมให้บริการ
Foundations of behavioral research; educational and psychological inquiry Kerlinger, Frederick Nichols, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/80344 พร้อมให้บริการ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ / เพ็ญแข ศิริวรรณ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .พ75 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544