หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของST436

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST436
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุรเมศวร์ ฮาชิม
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
สถิติเพื่อการตัดสินใจ / มัลลิกา บุนนาค. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .ม63 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
Quantitative analysis for management / Bonini, Charles P. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.25 .B665 1997 พร้อมให้บริการ
Elementary decision theory Chernoff, Herman. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .C47 C. 2 Withdraw Processing

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544