หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ST436

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST436
  4. Instructors:
    • สุรเมศวร์ ฮาชิม
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
สถิติเพื่อการตัดสินใจ / มัลลิกา บุนนาค. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .ม63 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
Quantitative decision making with spreadsheet applications / Lapin, Lawrence L. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD20.4 .L33 2002 C. 2 พร้อมให้บริการ
Quantitative analysis for management / Bonini, Charles P. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.25 .B665 1997 พร้อมให้บริการ
Elementary decision theory Chernoff, Herman. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .C47 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305