หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของST339

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST339
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เพ็ญแข ฮิคคินบอททอม (นามสกุลเดิม ศิริวรรณ)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The methods and materials of demography / Shryock, Henry S. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB881 .S48 พร้อมให้บริการ
Introduction to demography; Society of Actuaries textbook. Society of Actuaries textbook. Spiegelman, Mortimer. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/35312 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544