หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ST218

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST218
  4. Instructors:
    • ธีระวัฒน์ สิมมาจันทร์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การวิเคราะห์เชิงสถิติ เล่ม 1. ประชุม สุวัตถี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29.5 .ป42 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
สถิติพื้นฐานสำหรับนักสังคมศาสตร์ : วีนัส พีชวณิชย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29.5 .ว63 พร้อมให้บริการ
สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ / วีนัส พีชวณิชย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA40.ส6 ว6 2537 ฉ. 2 Withdraw Processing
สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น : สมจิต วัฒนาชยากูล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29.5 .ส4 2545 ฉ. 5 Withdraw Processing
Introduction to statistical analysis, Dixon, Wilfrid Joseph, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2555/85853 1983 ยืมออก 18/05/2023
Basic statistics for the behavioral sciences / Heiman, Gary W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29 .H412 1996 พร้อมให้บริการ ราคาเป็นชุด
Fundamentals of behavioral statistics, Runyon, Richard P. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29 .R8 1976 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305