หนังสือสำรองของม 310

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา
  2. รหัสรายวิชา: ม 310
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สายพิณ ศุพุทธมงคล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
วิถีชุมชน : Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books W84.5 .ว63 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ ม.310
วิถีชุมชน : Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books W84.5 .ว63 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ ม.310

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455