หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ MA213

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: MA213
  3. Instructors:
    • บุปผา ไกรสัย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Calculus : Anton, Howard. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books QA303.2 .A6863 2013 พร้อมให้บริการ
Metric international version single variable calculus : Stewart, James, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA303.2 .S74 2008 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305