หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMA213

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: MA213
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • บุปผา ไกรสัย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Calculus : late transcendentals / late transcendentals / Anton, Howard. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books QA303.2 .A6863 2013 พร้อมให้บริการ
Metric international version single variable calculus : early transcendentals / Stewart, James, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA303.2 .S74 2008 ยืมออก 31/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544