หนังสือสำรองของMA214

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: MA214
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Elementary differential equations and boundary value problems / Boyce, William E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA371 .B68 2013 พร้อมให้บริการ
Advanced engineering mathematics / Kreyszig, Erwin. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA401 .K74 2006 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455