หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMA214

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: MA214
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Elementary differential equations and boundary value problems / Boyce, William E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA371 .B68 2013 ยืมออก 16/02/2022
Advanced engineering mathematics / Kreyszig, Erwin. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA401 .K74 2006 ยืมออก 05/02/2021

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544