หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ MA251

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: MA251
  4. Instructors:
    • สายฝน จาตุรัตนบุตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Numerical methods : Gilat, Amos. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA297 .G553 2011 พร้อมให้บริการ
Applied numerical analysis using MATLAB / Fausett, Laurene V. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA297 .F38 ยืมออก 31/01/2019
Numerical methods for engineers / Chapra, Steven C. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books ENGIN TA 2015 660255 ยืมออก 31/01/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305