หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ST346

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST346
  4. Instructors:
    • รัตนา เลิศสุวรรณศรี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The theory of interest / Kellison, Stephen G. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB539 .K4 2009 ยืมออก 13/12/2018 น้ำท่วม
Mathematical Interest Theory / Vaaler, Leslie Jane Federer. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB539 .V286 2009 ยืมออก 20/12/2018

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305