หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMA317

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: MA317
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
    • สุพัชระ คงนวน
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Introduction to mathematical analysis / Douglass, Steven A. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA300 .D68 Missing in Inventory
แคลคูลัสขั้นสูง = Advanced calculus / Advanced calculus / ปุณศยา พัฒนางกูร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA303.2 .ป735 2554 ยืมออก 05/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544