หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ MA317

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: MA317
  4. Instructors:
    • ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
    • สุพัชระ คงนวน
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Introduction to mathematical analysis / Douglass, Steven A. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA300 .D68 พร้อมให้บริการ
แคลคูลัสขั้นสูง = ปุณศยา พัฒนางกูร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA303.2 .ป735 2554 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305