หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของมธ 121

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา
  2. รหัสรายวิชา: มธ 121
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ชนิดา ชิตบัณฑิตย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books GN316 .ย54 2544 ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
แนวความคิดพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books H61 .น85 2548 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
แนวความคิดพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books H61 .น85 2548 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544