หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ มธ 121

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา
  2. รหัสรายวิชา: มธ 121
  3. Instructors:
    • ชนิดา ชิตบัณฑิตย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books GN316 .ย54 2544 ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
แนวความคิดพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books H61 .น85 2548 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
แนวความคิดพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books H61 .น85 2548 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305