หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของST351

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST351
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • รมิดา ศรีเหรา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การสำรวจด้วยตัวอย่าง : การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์ = Sample surveys : sampling designs and analysis / การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์ = Sample surveys : sampling designs and analysis / ประชุม สุวัตถี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276.6 .ป46 2552 พร้อมให้บริการ
Designing surveys : a guide to decisions and procedures / a guide to decisions and procedures / Blair, Johnny. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA31.2 .C93 2014 พร้อมให้บริการ
Sampling techniques / Cochran, William Gemmell, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276.5 .C6 1977 C. 2 พร้อมให้บริการ
Elementary survey sampling / Scheaffer, Richard L. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA31.2 .M4 2006 พร้อมให้บริการ
Sampling : design and analysis / Lohr, Sharon L., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA31.2 .L64 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544