หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ST351

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST351
  4. Instructors:
    • รมิดา ศรีเหรา(นางสาว )ดร.
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การสำรวจด้วยตัวอย่าง : ประชุม สุวัตถี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276.6 .ป46 2552 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีและวิธีการสำรวจตัวอย่าง / สุชาดา กีระนันทน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276.6 .ส725 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Designing surveys : Blair, Johnny. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books STAT HA 2014 620511 ยืมออก 27/12/2018
Sampling techniques / Cochran, William Gemmell, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276.5 .C6 1977 C. 2 พร้อมให้บริการ
Elementary survey sampling / Scheaffer, Richard L. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA31.2 .M4 2006 พร้อมให้บริการ
Sampling : Lohr, Sharon L., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA31.2 .L64 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305