หนังสือสำรองของST338

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST338
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • แสงหล้า ชัยมงคล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Design of experiments : Kuehl, Robert O. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Q182.3 .K84 2000 ยืมออก 31/08/2019
Design and analysis of experiments / Montgomery, Douglas C., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA279 .M63 2005 Lost
การออกแบบการทดลองขั้นพื้นฐาน / กมล บุษบา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA279 .ก442 2547 พร้อมให้บริการ
การวางแผนการทดลองทางการเกษตร = สายชล สินสมบูรณ์ทอง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S540.ร6 ส64 ฉ. 1 Withdraw Processing
Experimental design : Kirk, Roger E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF39 .K5 2013 ยืมออก 31/08/2019
Applied linear statistical models / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA278.2 .N48 2005 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455