หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของST338

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST338
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • แสงหล้า ชัยมงคล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Design of experiments : statistical principles of research design and analysis / Kuehl, Robert O. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Q182.3 .K84 2000 ยืมออก 31/08/2022
Design and analysis of experiments / Montgomery, Douglas C., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA279 .M63 2005 Lost
การวางแผนการทดลองทางการเกษตร = Experimental design in agriculture / สายชล สินสมบูรณ์ทอง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S540.ร6 ส64 ฉ. 1 Withdrawn
Experimental design : procedures for the behavioral sciences / Kirk, Roger E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF39 .K5 2013 ยืมออก 31/08/2022
Applied linear statistical models / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA278.2 .N48 2005 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544