หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMA351

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: MA351
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Numerical methods : an introduction with applications using MATLAB / Gilat, Amos. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA297 .G553 2011 พร้อมให้บริการ
Applied numerical analysis using MATLAB / Fausett, Laurene V. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA297 .F38 ยืมออก 31/08/2022
Numerical methods for engineers / Chapra, Steven C. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books ENGIN TA 2015 660255 ยืมออก 31/01/2022
Numerical analysis / Burden, Richard L., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA297 .B83 2001 ยืมออก 31/08/2022
Numerical methods for scientists and engineers. Hamming, Richard Wesley, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2555/113491 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544