หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ MA436

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: MA436
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Algebra : Aluffi, Paolo, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books MATH QA 2009 646383 ยืมออก 31/08/2019
Abstract algebra / Dummit, David Steven, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA162 .D85 2004 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305