หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ST212

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST212
  4. Instructors:
    • สุรเมศวร์ ฮาชิม
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Statistics : Peck, Roxy L., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .D48 2008 พร้อมให้บริการ
Statistics for management / Levin, Richard I. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29 .L39 1998 C. 2 พร้อมให้บริการ
Statistics for business and economics, [student ed.] / McClave, James T. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1017 .M2816 2011 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305