หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของST217

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST217
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Statistics for business and economics, [student ed.] / McClave, James T. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1017 .M2816 2011 Withdrawn
Basic statistics for business & economics / Lind, Douglas A. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HA29 .L52 2011 พร้อมให้บริการ
Statistics for business and economics / Newbold, Paul. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HF1017 .N48 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544