หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ SC142

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. รหัสรายวิชา: SC142
  3. Instructors:
    • ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Elementary differential equations and boundary value problems / Boyce, William E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA371 .B68 2013 พร้อมให้บริการ
Metric international version single variable calculus : Stewart, James, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA303.2 .S74 2008 ยืมออก 31/08/2019
คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ / อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books MATH QA 2014 632394 พร้อมให้บริการ
Elementary linear algebra / Anton, Howard. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA184 .A58 2005 พร้อมให้บริการ
Linear algebra and its applications / Strang, Gilbert. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA184.2 .S77 2006 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305