หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของSC142

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. รหัสรายวิชา: SC142
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Elementary differential equations and boundary value problems / Boyce, William E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA371 .B68 2013 ยืมออก 16/02/2022
Metric international version single variable calculus : early transcendentals / Stewart, James, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA303.2 .S74 2008 ยืมออก 31/01/2022
คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ / อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA37.3 .อ622 2557 พร้อมให้บริการ
Elementary linear algebra / Anton, Howard. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA184 .A58 2005 พร้อมให้บริการ
Linear algebra and its applications / Strang, Gilbert. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA184.2 .S77 2006 ยืมออก 04/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544