หนังสือสำรองของST438

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST438
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิฉา แก้วหาวงษ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ = มุกดา แม้นมินทร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA279.2 .ม723 ยืมออก 07/03/2019
Statistical methods for forecasting / Abraham, Bovas, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA279.2 .A2 C.1 ยืมออก 04/03/2019
Time series forecasting : Bowerman, Bruce L., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA280 .B68 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455