หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของST438

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST438
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิฉา แก้วหาวงษ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ = Time series and forecasting : พร้อมตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป / Time series and forecasting : พร้อมตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป / มุกดา แม้นมินทร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA279.2 .ม723 ยืมออก 05/02/2022
Statistical methods for forecasting / Abraham, Bovas, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA279.2 .A2 C.1 พร้อมให้บริการ
Time series forecasting : unified concepts and computer implementation / unified concepts and computer implementation / Bowerman, Bruce L., Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books QA280 .B68 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544