หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของST321

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST321
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • มณฑิรา ดวงสาพล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Applied statistics and probability for engineers / Montgomery, Douglas C., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276.12 .M64 2007 ยืมออก 01/02/2022
An introduction to probability theory and its applications. Feller, William, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books QA273 .F4 1966 V. 1 พร้อมให้บริการ
Introduction to mathematical statistics / Hogg, Robert V., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .H56 2005 Missing
Probability and statistical inference / Hogg, Robert V., Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books QA273 .H59 2001 ยืมออก 16/02/2022
Introduction to the theory of statistics Mood, Alexander McFarlane, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29 .M57 1974 C. 6 Withdraw Processing

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544