หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ST321

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST321
  4. Instructors:
    • มณฑิรา ดวงสาพล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Applied statistics and probability for engineers / Montgomery, Douglas C., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276.12 .M64 2007 ยืมออก 01/03/2019
ทฤษฎีความน่าจะเป็น = มานพ วราภักดิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA273 .ม62 2548 ฉ. 1 Withdraw Processing
An introduction to probability theory and its applications. Feller, William, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books MATH QA 1966 669580 พร้อมให้บริการ
Introduction to mathematical statistics / Hogg, Robert V., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .H56 2005 พร้อมให้บริการ
Probability and statistical inference / Hogg, Robert V., Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books QA273 .H59 2001 ยืมออก 31/08/2019
Introduction to the theory of statistics Mood, Alexander McFarlane, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29 .M57 1974 C. 6 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305