หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของTU152

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. รหัสรายวิชา: TU152
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Discrete mathematics and its applications / Rosen, Kenneth H. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books QA39.2 .R596 2013 พร้อมให้บริการ
College mathematics for business, economics, life sciences, and social sciences / Barnett, Raymond A., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA37.2 .B325 1999 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544