หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.616

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.616
  4. Instructors:
    • สมชาย ชคตระการ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ระบบการผลิตและการสร้างสวนไม้ผลเขตร้อน / กวิศร์ วานิชกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB359 .ก565 ฉ. 2 Withdraw Processing
ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาองค์กรชุมชนอย่างยั่งยืน : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 ก666 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
พืชไร่ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB111 .พ62 2537 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
เกษตรยั่งยืน : ไรท์เจส, โคน์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books AGRI S 2013 626439 พร้อมให้บริการ
ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น = สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD1434 .ส43 ฉ.2 Withdraw Processing
การเกษตรไทย อู่ข้าวอู่น้ำข้ามสหัสวรรษ / ฟาลวีย์, เจ. ลินด์ซีย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 ฟ645 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305