หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของST246

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST246
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย / จิตติ ติงศภัทิย์, Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books HF1382.6.ป4 จ6 2552 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย / ไชยยศ เหมะรัชตะ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1382.6.ป4 ช9 2556 พร้อมให้บริการ
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกันภัย พร้อมด้วยกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ / ไชยยศ เหมะรัชตะ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1382.7.ป4 ช9 2553 พร้อมให้บริการ
กฎหมายว่าด้วยประกันภัย / ธานี วรภัทร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT998 .ธ636 2555 ยืมออก 08/02/2022
คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย : ศึกษาแบบเรียงมาตรา / ศึกษาแบบเรียงมาตรา / สรพลจ์ สุขทรรศนีย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1382.6.ป4 ส43 2556 พร้อมให้บริการ
การประกันภัยต่อ ไม่ยากอย่างที่คิด = Reinsurance : make it easy! / ธโนดม โลกาพัฒนา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HG8083 .ธ393 พร้อมให้บริการ
การประกันภัยทางทะเล = Marine insurance / Marine insurance / ประมวล จันทร์ชีวะ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Shelving Cart
General Books K1226 .ป46 2548 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
คู่มือการประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ / ยงยุทธ พงศบริพัตร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HG9905.ท9 ย24 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544