หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPO 361

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  2. รหัสรายวิชา: PO 361
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พัชรี สิโรรส
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด กระบวนการ และการวิเคราะห์ / แนวความคิด กระบวนการ และการวิเคราะห์ / มยุรี อนุมานราชธน. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books H97 .ม474 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
นโยบายสาธารณะ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books H97 .ร82 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
นโยบายสาธารณะ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books H97 .ร82 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
นโยบายสาธารณะ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books H97 .ร82 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ / แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books H97 .ส435 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544