หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ SC122

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. รหัสรายวิชา: SC122
  4. Instructors:
    • จิรดา สิงขรรัตน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Chemistry / Chang, Raymond. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QD31.2 .C45 2010 พร้อมให้บริการ
Organic chemistry / Solomons, Thomas William Graham, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books QD251.2 .S6 2008 พร้อมให้บริการ
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น : จิรดา สิงขรรัตน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QD251.3 .จ643 2554 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305