หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของSC122

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. รหัสรายวิชา: SC122
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • จิรดา สิงขรรัตน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Chemistry / Chang, Raymond. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QD31.2 .C45 2010 ยืมออก 31/08/2022
Organic chemistry / Solomons, Thomas William Graham, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books QD251.2 .S6 2008 พร้อมให้บริการ
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น : สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีหมู่ฟังค์ชัน / สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีหมู่ฟังค์ชัน / จิรดา สิงขรรัตน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QD251.3 .จ643 2554 ยืมออก 31/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544