หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของCS 633

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  3. รหัสรายวิชา: CS 633
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เสาวลักษณ์ วรรธนาภา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Digital Image processing using MATLAB / Gonzalez, Rafael C. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA1637 .G66 ยืมออก 31/08/2022
Image processing, analysis, and machine vision / Sonka, Milan. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA1632 .S66 2008 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544