หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ CS 633

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  3. รหัสรายวิชา: CS 633
  4. Instructors:
    • เสาวลักษณ์ วรรธนาภา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Digital Image processing using MATLAB / Gonzalez, Rafael C. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA1637 .G66 ยืมออก 31/01/2019
Image processing, analysis, and machine vision / Sonka, Milan. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA1632 .S66 2008 ยืมออก 18/12/2018

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305