หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ CS 655

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  2. รหัสรายวิชา: CS 655
  3. Instructors:
    • ปกป้อง ส่องเมือง (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
An introduction to statistical learning : Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books MATH QA 2013 624541 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305