หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของศ.214

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ศ.214
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ชื่นฤทัย พรภัทรกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
General Books HB180 .ห464 ฉ. 1 ยืมออก 19/02/2022
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
General Books HB180 .ห464 2553 ยืมออก 23/02/2022 วิชา EC212 อ.ณพล สุกใส
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น / Reserve Book (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ห464 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น / Reserve Book (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ห464 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544