หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ศ.214

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ศ.214
  3. Instructors:
    • ชื่นฤทัย พรภัทรกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น / Reserve Book (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ห464 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ห464 2553 พร้อมให้บริการ วิชา EC212 อ.ณพล สุกใส
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น / Reserve Book (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ห464 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น / Reserve Book (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ห464 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305