หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 603

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 603
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The global city : New York, London, Tokyo / Sassen, Saskia, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HG184.N5 S27 2001 พร้อมให้บริการ
Justice and the politics of difference / Young, Iris Marion, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JC578 .Y68 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544