หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.471

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.471
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เยาวพา จิระเกียรติกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Plant tissue culture : theory and practice / Bhojwani, S. S. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .B48 1996 พร้อมให้บริการ
เทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูก / สมปอง เตชะโต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB106.ท7 ส45 ฉ.1 Withdrawn
Plant tissue culture : techniques and experiments / Smith, Roberta H. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .S64 2000 ยืมออก 31/01/2022
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช / อรดี สหวัชรินทร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .อ43 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช = Plant tissue culture techniques / Plant tissue culture techniques / ประศาสตร์ เกื้อมณี, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .ป46 ฉ.2 ยืมออก 01/02/2022
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช : หลักการและเทคนิค / หลักการและเทคนิค / รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .ร63 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544