หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMA332

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: MA332
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
พีชคณิตเชิงเส้น = Linear algebra / Linear algebra / สำราญ มั่นทัพ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA184.2 .ส646 2547 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544