หนังสือสำรองของMA332

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: MA332
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
พีชคณิตเชิงเส้น = สำราญ มั่นทัพ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA184.2 .ส646 2547 ยืมออก 06/03/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455