หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ร 309

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  2. รหัสรายวิชา: ร 309
  3. Instructors:
    • พัชรี สิโรรส
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
กำเนิดทุนนิยมเทียมในเอเชียอาคเนย์ / โยะชิฮะระ, คุนิโอะ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HC441 .ย92 ฉ.4 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305