หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของST431

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST431
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • แสงหล้า ชัยมงคล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การวิเคราะห์การทดลองเชิงสถิติด้วย SPSS : วิเคราะห์เชิงลึกพร้อมตัวอย่างจากปัญหาจริง = Statistical analysis of experiments with SPSS : a comprehensive analysis with real life applications / วิเคราะห์เชิงลึกพร้อมตัวอย่างจากปัญหาจริง = Statistical analysis of experiments with SPSS : a comprehensive analysis with real life applications / กมล บุษบา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QA279 .ก437 ยืมออก 09/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544