หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ST431

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST431
  4. Instructors:
    • แสงหล้า ชัยมงคล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การวิเคราะห์การทดลองเชิงสถิติด้วย SPSS : กมล บุษบา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA279 .ก437 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305