หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ศ.311

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ศ.311
  3. Instructors:
    • ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
จากวิกฤติเศรษฐกิจสู่ประชาสังคม : Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .จ626 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
การบริหารนโยบายเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ร5803 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
การบริหารนโยบายเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ร5803 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305