หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของศ.311

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ศ.311
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
จากวิกฤติเศรษฐกิจสู่ประชาสังคม : หนังสือที่ระลึกครบรอบ 60 ปี อาจารย์อัมมาร สยามวาลา 29 พฤษภาคม 2542 / หนังสือที่ระลึกครบรอบ 60 ปี อาจารย์อัมมาร สยามวาลา 29 พฤษภาคม 2542 / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .จ626 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
การบริหารนโยบายเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ร5803 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
การบริหารนโยบายเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ร5803 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544