หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPE240

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
  2. รหัสรายวิชา: PE240
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สร้อยมาศ รุ่งมณี
    • จิราวุธ สุปัญญา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The spirit level : why equality is better for everyone / Wilkinson, Richard G. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM821 .W55 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544