หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวค 422

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: วค 422
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • หาญพล พึ่งรัศมี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Air pollution : its origin and control / its origin and control / Wark, Kenneth, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD883 .W37 1998 ยืมออก 14/02/2022
Wastewater engineering : treatment and reuse / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD745 .T34 2003 พร้อมให้บริการ
Handbook of solid waste management / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD791 .H36 2002 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544