หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วค 422

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: วค 422
  3. Instructors:
    • หาญพล พึ่งรัศมี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Air pollution : Wark, Kenneth, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD883 .W37 1998 พร้อมให้บริการ
Wastewater engineering : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD745 .T34 2003 พร้อมให้บริการ
Handbook of solid waste management / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD791 .H36 2002 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305