หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ สว 411

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชาสังคมวิทยา
  2. รหัสรายวิชา: สว 411
  3. Instructors:
    • อรอุมา เตพละกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The practice of social research / Babbie, Earl R. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books H62 .B3 2010 พร้อมให้บริการ สว.411
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม / ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books H62 .ช94 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม / ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books H62 .ช94 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305