หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของสว 411

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชาสังคมวิทยา
  2. รหัสรายวิชา: สว 411
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อรอุมา เตพละกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The practice of social research / Babbie, Earl R. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books H62 .B3 2010 พร้อมให้บริการ สว.411
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม / ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books H62 .ช94 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม / ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books H62 .ช94 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544