หนังสือสำรองของวก 100

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: วก 100
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Engineering graphics / Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books TECH T 2014 666253 ยืมออก 31/08/2019
Engineering drawing / Boundy, Albert William. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T353 .B638 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455