หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ EM 633

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: EM 633
  3. Instructors:
    • วรรัตน์ ปัตรประกร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Air pollution control engineering / De Nevers, Noel, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD883 .D42 พร้อมให้บริการ
Air pollution control equipment calculations / Theodore, Louis, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD889 .T45 พร้อมให้บริการ
Principles of air quality management / Griffin, Roger D. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD883 .G78 2007 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305