หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของEM 633

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: EM 633
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วรรัตน์ ปัตรประกร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Air pollution control engineering / De Nevers, Noel, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD883 .D42 ยืมออก 01/02/2022
Air pollution control equipment calculations / Theodore, Louis, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD889 .T45 พร้อมให้บริการ
Principles of air quality management / Griffin, Roger D. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD883 .G78 2007 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544