หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ กก.626

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
  3. รหัสรายวิชา: กก.626
  4. Instructors:
    • ดุสิต อธินุวัฒน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน / ยงยุทธ โอสถสภา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books S633 .ย22 พร้อมให้บริการ
ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน / ยงยุทธ โอสถสภา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S633 .ย22 พร้อมให้บริการ
ภาวะมลพิษของดินจากการใช้สารเคมี / ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD878 .ศ74 ฉ. 2 Withdraw Processing

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305