หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของรส 432

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาการบริหารการเงิน
  2. รหัสรายวิชา: รส 432
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ = Information systems control and audit / นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HF5668.25 .น633 2553 พร้อมให้บริการ
การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ = Information systems control and audit / นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HF5668.25 .น633 2553 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544