หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ EI 200

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: EI 200
  4. Instructors:
    • นิติการ นิ่มสุข
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Advanced engineering mathematics / Kreyszig, Erwin. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA401 .K74 1988 Withdraw Processing

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305