หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ AE 349

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: AE 349
  4. Instructors:
    • ภาณุ ด่านวานิชกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Nanoscale science and technology / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T174.7 .N3575 ยืมออก 31/08/2019
นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมจิ๋วปฏิวัติโลก = แรตเนอร์, มาร์ก เอ., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T174.7 .ร83 ฉ. 6 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305