หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAE 349

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: AE 349
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภาณุ ด่านวานิชกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Nanoscale science and technology / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T174.7 .N3575 ยืมออก 31/01/2022
นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมจิ๋วปฏิวัติโลก = Nanotechnology : a gentle introduction to the next big idea / Nanotechnology : a gentle introduction to the next big idea / แรตเนอร์, มาร์ก เอ., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T174.7 .ร83 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544