หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของกก.640

 1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
 2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
 3. รหัสรายวิชา: กก.640
 4. อาจารย์ผู้สอน:
  • ชนัญ ผลประไพ
  • ธีระชัย ธนานันต์
  • บัณฑิต อนุรักษ์
  • ปาริยา ณ นคร
  • ดุสิต อธินุวัฒน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
A handbook of organic farming / Sharma, Arun K. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S605.5 .S53 พร้อมให้บริการ
สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย. จรัญ จันทลักขณา. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2555/38870 ยืมออก 18/05/2023
เกษตรยั่งยืน / Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books S471.ท9 ก75 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย. จรัญ จันทลักขณา. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HA29 .จ4 2523 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544